top

Đá Nâng PH

Da nang PH

Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm Đá Nâng PH

♦ Đặc tính kỹ thuật :
 
+ Kích thước hạt : 1.5 - 2.5 mm; 4.0 - 6.0 mm
 
+ Tỷ trọng sản phẩm : 1.400 kg/m3
 
+ Dạng hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh
 
♦ Ứng dụng của đá nâng PH - LS :
 
+ Độ PH nước đầu vào > 4.0
 
+ Vận tốc lọc : 5 - 15 m/h (Có thể sử dụng trong các bể lọc hở hoặc lọc áp lực)
 
+ Hướng lọc : từ trên xuống dưới
 
+ Hạt LS không cần hoàn nguyên. Sau một thời gian sử dụng từ 6 ~ 12 tháng (tùy theo chất lượng nước nguồn) cần bổ sung hạt.

Thông Tin Sản Phẩm Đá Nâng PH

♦ Tên sản phẩm : Đá nâng PH hay Hạt nâng PH - LS
 
♦ Công dụng : Nâng độ PH của nước
 
♦ Thành phần hóa học cơ bản : CaCO3 > 90%.
 
♦ Quy cách đóng bao : 25 kg/bao (chuẩn) (hoặc phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng)