top

Môi Trường Là Gì

24-04-2019
Moi truong la gi 

Môi Trường Là Gì ? Ý Nghĩa Môi Trường

♦ Môi trương (Không gian nơi con người sinh sống) : Không gian mà con người sinh sống và các yếu tố tự nhiên khác nhau ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống và sự phát triển của con người được gọi là "môi trường".
 
♦ Toàn bộ môi trường sống thực sự ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người cũng được gọi là "môi trường", và nó được gọi là "môi trường tâm lý".
 
♦ Môi trường sinh sống của con người bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Nó bao gồm tất cả các thực tại xã hội, con người và các thực thể xã hội khác ảnh hưởng đến con người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là một môi trường tâm lý quan trọng hơn. Con người không thể phản ánh tất cả mọi thứ trong môi trường sống. Thực tế, môi trường tâm lý ảnh hưởng đến tâm lý của con người chỉ là một phần của toàn bộ môi trường sống của con người. Trong cùng một môi trường khách quan, tác động đến mọi người không giống nhau.
 
♦ Mức độ mà môi trường thực sự có thể trở thành môi trường tâm lý của một người phụ thuộc vào cường độ của các yếu tố thực tế tác động lên con người và các yếu tố tâm lý chủ quan của con người, đó là xu hướng tính cách (như sự chú ý, quan tâm, nhu cầu, giá trị, v.v...) Biết hai khía cạnh của cấu trúc. Chỉ khi các yếu tố môi trường khách quan ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người, các yếu tố môi trường này mới có ảnh hưởng đến các hoạt động của con người. Đó là một yếu tố mang ý nghĩa chủ quan, đó là môi trường tâm lý của con người. Môi trường tâm lý của ông lão nhỏ hơn nhiều so với thực tế khách quan xung quanh. Do đó, những người sống trong cùng một môi trường có thể có những hình ảnh môi trường rất khác nhau trong tâm trí họ. Chính sự phản ánh môi trường này trong tâm trí điều chỉnh nhu cầu, động lực và mục tiêu của mỗi người, và hướng dẫn và hạn chế những hành động mà một người thực hiện đối với mọi người và mọi thứ xung quanh.

Phân Loại Môi Trường

♦ Môi trường thường được chia thành môi trường tự nhiên và môi trường con người theo các thuộc tính của môi trường.
 
Moi truong la gi va y nghia moi truong
⇒ Môi trường tự nhiên
 
♦ Môi trường tự nhiên, theo cách nói của giáo dân, đề cập đến môi trường tự nhiên chưa trải qua quá trình xử lý và biến đổi của con người, và là tổng hợp của nhiều yếu tố tự nhiên tồn tại khách quan.
 
♦ Môi trường tự nhiên của cuộc sống con người có thể được chia thành môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường đất, môi trường địa chất và môi trường sinh học theo các yếu tố môi trường. Nó chủ yếu đề cập đến năm vòng tròn chính của trái đất - khí quyển, thủy quyển, vòng tròn trái đất, thạch quyển và sinh quyển.
 
⇒ Môi trường nhân văn
 
♦ Môi trường của con người là tổng hợp của những thành tựu vật chất và phi vật chất được tạo ra bởi nhân loại. Kết quả của tài liệu đề cập đến các di tích văn hóa, vườn xanh, bộ lạc kiến ​​trúc, cơ sở thiết bị, v.v... thành tựu phi vật chất liên quan đến phong tục xã hội, ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật, luật giáo dục và các hệ thống khác nhau. Những thành tựu này là sáng tạo của con người, có dấu ấn văn hóa và thâm nhập vào tinh thần con người. Môi trường nhân văn phản ánh sự tích lũy lịch sử của một quốc gia, và cũng phản ánh lịch sử và văn hóa của xã hội, và đóng một vai trò trong việc nuôi dưỡng phẩm chất của con người.
 
♦ Môi trường tự nhiên và môi trường của con người là cái nơi sinh tồn, sinh sản và phát triển của con người. Theo yêu cầu của sự phát triển khoa học, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng một xã hội thân thiện với môi trường là nhu cầu của con người để duy trì sự tồn tại và phát triển của chính họ.
 
⇒ Môi trường tâm lý
 
♦ Môi trường sống trong đó tâm lý con người thể hiện ảnh hưởng thực tế của nó là tổng của tất cả các điều kiện bên ngoài. Môi trường tâm lý có điểm bên trong và bên ngoài. Lấy các hoạt động giáo dục của nhà trường làm cơ quan chính, môi trường bên trong tâm lý chủ yếu đề cập đến tổng hợp tất cả các điều kiện tồn tại khách quan trong nhà trường, như tinh thần học đường, mối quan hệ bạn học, mối quan hệ giáo viên - học sinh, cơ sở giáo dục, môi trường bên ngoài nhà trường. Môi trường bên trong tâm lý rất quan trọng đối với học sinh. Tinh thần học đường là yếu tố ổn định. Đó là không khí tâm lý chung và chuẩn mực của một trường học. Đó là tổng số dư luận. Các đạo đức học đường cần phải dựa vào tất cả các giảng viên và nhân viên để dẫn dắt bằng ví dụ, truyền miệng, giao tiếp với nhau, để đạt được danh tính và dần dần chiếm đa số. Môi trường tâm lý bên trong và bên ngoài tương tác tác dụng, tương tác ảnh hưởng đến sự thay đổi và phát triển tâm lý của học sinh.

Môi Trường Và Tâm Lý

♦ Con người sống trong một môi trường nhất định, con người là sản phẩm của môi trường, và họ là người sáng tạo và cải cách môi trường, con người và môi trường. Các mối quan hệ là bổ sung. Khi một người lớn lên từ nhỏ đến lớn, sẽ có nhiều thay đổi trong môi trường khách quan xung quanh. Một mặt, mọi người phải cố gắng thích nghi với suy nghĩ và hành vi của họ với môi trường xung quanh thông qua học tập, để đạt được sự hài hòa với môi trường, mặt khác, con người thông qua những nỗ lực chủ quan, chúng ta sẽ biến đổi môi trường cũ và tạo ra một môi trường mới tương thích với cuộc sống tại thời đại của mọi người. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự thích nghi và cân bằng lẫn nhau giữa con người và môi trường.
Moi truong tam ly
 
♦ Nói chung, môi trường bao gồm môi trường xã hội, môi trường tự nhiên và môi trường gia đình, môi trường làm việc, v.v..., ảnh hưởng đến tâm lý con người từ các gốc độ khác nhau, các lĩnh vực và phạm vi khác nhau và ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mọi người. Có cả tác động tích cực và tiêu cực. Mọi người nên sử dụng sáng kiến ​​chủ quan của mình, tận dụng triệt để các yếu tố thuận lợi trong môi trường và loại bỏ các yếu tố lạc hậu tiêu cực trong môi trường để đạt được sự kết hợp giữa con người và môi trường, để tâm lý con người có thể được phát huy trong sự kết hợp này, và tài năng có thể được phát huy đầy đủ.

Môi Trường Bao Gồm Tài Nguyên

♦ Có 4 loại tài nguyên chính mà môi trường trái đất cần được con người trân trọng :
 
1) Ba yếu tố chính của sự sống : không khí, nước và đất;
 
2) Sáu tài nguyên thiên nhiên : khoáng sản, rừng, nước ngọt, đất đai, các loài sinh vật, nhiên liệu hóa thạch (dầu, than và khí tự nhiên);
 
3) Hai loại hệ sinh thái : hệ sinh thái trên cạn (như : rừng, đồng cỏ, hoang dã, cây bụi, v.v...) và hệ sinh thái dưới nước (như : đầm lầy, hồ, sông, đại dương, v.v...);
 
4) Tài nguyên cảnh quan đa dạng : như núi, dòng nước, hệ động thực vật bản địa, di tích lịch sử tự nhiên và văn hóa.

Phân Loại Môi Trường

♦ Tác động của các hoạt động con người lên toàn bộ môi trường là toàn diện, và hệ thống môi trường cũng phản tác dụng với con người về mọi mặt, và tác động của nó cũng là toàn diện. Không giống như các sinh vật sống khác, con người không chỉ ảnh hưởng đến môi trường để sinh tồn mà còn thích nghi với cơ thể của chúng với môi trường, mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống, biến môi trường thông qua lao động của chính họ và biến môi trường tự nhiên thành môi trường sống mới. Môi trường sống mới này có thể phù hợp hơn với sự sinh tồn của con người, nhưng nó cũng có thể làm xấu đi môi trường sống của con người. Trong quá trình quanh co này được lặp đi lặp lại, môi trường sống của con người đã trở thành một cấu trúc phức tạp, đa cấp, đa phần lớn tương tác với nhau trong một môi trường năng động hệ thống (Hierarchical System).
Chung nhan quan ly moi truong ISO14000
 
1. Môi trường của con người thường được chia thành môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
 
♦ Môi trường tự nhiên còn được gọi là môi trường địa lý. Nó đề cập đến thế giới tự nhiên bao quanh con người. Nó bao gồm khí quyển, nước, đất, sinh học và các tài nguyên khoáng sản khác nhau. Môi trường tự nhiên là cơ sở vật chất cho sự tồn tại và phát triển của con người. Trong địa lý vật lý, các yếu tố cấu thành môi trường tổng thể thường được chia thành năm vòng tròn tự nhiên : khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, vòng tròn trái đất và thạch quyển.
 
♦ Môi trường xã hội đề cập đến môi trường nhân tạo mà con người dần dần tạo ra, như thành phố, nông thôn, khu công nghiệp và khai thác, trên cơ sở môi trường tự nhiên, để tiếp tục cải thiện mức độ sống vật chất và tinh thần, thông qua kế hoạch phát triển dài hạn và có mục đích. Sự phát triển và kế thừa của môi trường xã hội bị chi phối và hạn chế bởi Luật tự nhiên, Luật kinh tế và Luật xã hội. Chất lượng của nó là một trong những biểu tượng của xây dựng văn minh vật chất con người và xây dựng văn minh tinh thần.
 
2. Nếu được xem xét từ thiên nhiên, nó có thể được chia thành môi trường vật lý, môi trường hóa học và môi trường sinh học.
 
3. Nếu được phân loại theo các yếu tố môi trường, nó có thể được chia thành môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường địa chất, môi trường đất và môi trường sinh học.
 
4. Nói chung, theo phạm vi không gian của môi trường sống con người, nó có thể được chia thành một hệ thống phân cấp môi trường định cư, môi trường địa lý, môi trường địa chất và môi trường liên sao từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn và mỗi cấp độ chứa các thuộc tính môi trường và yếu tố khác nhau, bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
 
5. Môi trường tâm lý cũng có thể được hiểu là một hình ảnh môi trường trong tâm trí con người. Nhiều kích thích môi trường tác động lên con người, và thông qua lựa chọn và đánh giá nhận thức, họ tạo ra những trải nghiệm cảm xúc và dệt chúng thành một bức tranh thống nhất về môi trường của cá nhân.

Luật Bảo Vệ Môi Trường

"Luật Bảo vệ Môi trường của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
 
⇒ ​Nguyên tắc bảo vệ môi trường
 
1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
 
2. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.
 
3. Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải.
 
4. Bảo vệ môi trường quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu; bảo vệ môi trường bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia.
 
5. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
6. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường.
 
7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường.
 
8. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
 
Ngày Môi trường Thế giới (tiếng Anh : World Environment Day - viết tắt : WED) được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức kỷ niệm sự kiện này.
 
Ngay moi truong the gioi
 
 
♦ Ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme). Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này. Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm.
 
♦ Ngày môi trường thế giới là một trong những phương tiện truyền thông chính của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy nhận thức về môi trường toàn cầu, nâng cao sự chú ý của chính phủ và hành động về các vấn đề môi trường.
 
♦ Ý nghĩa của Ngày môi trường thế giới là nhắc nhở thế giới chú ý đến tình trạng của trái đất và tác hại của các hoạt động của con người đối với môi trường. Hệ thống và Chính phủ Liên hiệp quốc được yêu cầu thực hiện các hoạt động khác nhau vào ngày này để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và cải thiện môi trường của con người.
 
Thông tin liên hệ :
thong tin lien he

Gọi ngay cho chúng tôi Chat với chúng tôi qua Zalo để được hỗ trợ Chat ngay để nhận tư vấn
Hotline: 0903 784 238