top

Nguyên Liệu Nhựa Tái Sinh

Nguyen lieu nhua tai sinh

Nguyên Liệu Hạt Nhựa Tái Sinh (Resin) Là gì ?

♦ Nguyên liệu Hạt nhựa tái sinh (Resin) xử lý nước được chia thành Hạt nhựa CationHạt nhựa Anion, Hạt nhựa Cation được chia thành loại Natri và loại Hydro, Loại Resin Cation Natri trao đổi ion Canxi và Magiê trong nước thành ion Natri, để làm mềm nước. Loại Resin Cation Hydro trao đổi ion Canxi và Magiê trong nước thành ion Hydro, để làm nước hóa mềm. Hạt nhựa Anion chứa ion Hydroxit có thể trao đổi thay thế, nó có thể trao đổi thay thế ion Axit trong nước, Đồng thời sử dung hạt nhựa Anion và Resin Cation Hydro có thể làm nước trở thành nước tinh khiết.

♦ Trao đổi ion trong ngành xử lý nước là phản ứng của một lượng điện tích tương ứng trên các ion nước và các ion của hạt nhựa trao đổi ion.

Phân Loại Hạt Nhựa Tái Sinh (Resin)

Phức hợp : Sử dụng 2 bộ thiết bị trao đổi, để hạt nhựa trao đổi ion Anion và Cation vào bộ trao đổi tương ứng theo yêu cầu thiết kế, Nguồn nước đầu tiên bộ trao đổi ion Cation, các Cation trong nước như Ca2+, Mg2+, K+, Na+ được hấp phụ bởi bộ trao đổi, trong đó H+ có thể trao đổi trên bộ trao đổi được chuyển vào trong nước, và Axit vô cơ tương ứng được tạo thành với Anion trong nước; nước cấp ra được đưa qua bộ trao đổi Anion, các Anion trong nước như SO42-, CL-, HCO3- được hấp phụ bởi bộ trao đổi, trong đó ion OH- có thể trao đổi trên bộ trao đổi được chuyển vào trong nước, và kết hợp với H+ trong nước tạo thành H2O.
 
♦ Hỗn hợp : Trong cùng một bộ thiết bị trao đổi, Cho hạt nhựa trao đổi ion Anion và Cation được lấp đầy theo một tỷ lệ thể tích nhất định, và trao đổi ion Anion và Cation được thực hiện dưới sự trộn đều, để loại bỏ muối trong nước, và chất lượng nước cấp ra là ≥ 5 MΩ.cm.
 
 
Vị trí của chúng tôi Gọi ngay cho chúng tôi Chat với chúng tôi qua Zalo để được hỗ trợ Chat ngay để nhận tư vấn
Hotline: 0903 784 238