top

Tin Tức Sự Kiện khác

Tin tuc su kien khac cap 1
 
Sự kiện & Tổ chức sự kiện là một thuật ngữ tương đối mới mẻ ở Việt Nam, vì vậy có rất nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ này. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từ sự kiện theo cách tiếp cận liên quan đến dịch vụ tổ chức sự kiện.

Sự Kiện Là Gì ? Khái Niệm Chung Về Sự Kiện

♦ Theo từ điển tiếng Việt "Sự kiện" đó là sự việc có ý nghĩa quan trọng đang xảy ra, có ý nghĩa với đời sống xã hội.
 
♦ Theo nghĩa phổ biến trong đời sống xã hội, thì sự kiện là một hiện tượng, hoặc một sự cố, biến cố mang tính chất bất thường xuất hiện.
 
♦ Một trong số lĩnh vực khác sự kiện còn có nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
 
♦ Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện hiện nay ở Việt Nam người ta thường quan niệm : sự kiện đó là các hoạt động diễn ra trong các lĩnh vực như : thể thao, thương mại, giải trí, lễ hội, hội thảo, hội nghị, tổ chức lễ khánh thánh, tôt chức lễ khởi công, tổ chức lễ thông xe cầu đường, tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới... Tuy nhiên, việc quan niệm hoạt động nào là "sự kiện" còn có nhiều cách hiểu khác nhau.

Tổ Chức Sự Kiện Là Gì ? Khái Niệm Về Tổ Chức Sự Kiện

♦ Theo quan điểm về hoạt động tổ chức sự kiện (event management) là các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, tổ chức thực hiện sự kiện.
 
♦ Theo quan điểm kinh doanh tổ chức sự kiện bao gồm một số hoặc toàn bộ các hoạt động từ việc thiết kế (design), triển khai (execusion) đến kiểm soát (control) các hoạt động của sự kiện nhằm đạt được các mục tiêu nhất định mà sự kiện đã đề ra.
 
♦ Qua nghiên cứu hoạt động tổ chức sự kiện ở Việt Nam, cũng thấy rằng tổ chức sự kiện cũng bao gồm các hoạt động như nghiên cứu sự kiện; lập kế hoạch, chương trình cho sự kiện; điều hành các diễn biến của sự kiện; kết thúc sự kiện...
 
 
Vị trí của chúng tôi Gọi ngay cho chúng tôi Chat với chúng tôi qua Zalo để được hỗ trợ Chat ngay để nhận tư vấn
Hotline: 0903 784 238